Υπηρεσίες

Οι αντλίες της ErgoPump εξυπηρετούν πάνω από 300 μέτρα δικτύου για διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος, με ελαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες, για σκυροδετήσεις:
 • Μη εξυπηρετούμενες από συμβατικές αντλίες, ειδικά σε δυσπρόσιτα έργα.
 • Εντός βιομηχανικών κτηρίων
 • Κατακόρυφες
 • Βιομηχανικών δαπέδων
 • Οριζόντια και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία
 • Πλήρωσης δαπέδων

Η δυναμικότητα της αντλίας και η διάμετρος του δικτύου που απαιτεί το έργο, εξαρτάται από τη συνολική απόσταση, την ποσότητα κυβικών ανά άντληση και την κατηγορία σκυροδέματος.  Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, τόσο καλύτερη θα είναι η αξιολόγησή μας. Η επίσκεψη στο έργο πραγματοποιείτε από τεχνικούς συμβούλους σκυροδετήσεων  της ErgoPump και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της κατασκευής, επιλέγετε η θέση/εις της αντλίας και το ¨πέρασμα¨ των δικτύων.

Σύνηθης διαδικασία άντλησης:

 • Έλεγχος σκυροδέτησης
 • Προετοιμασία εξοπλισμού και αντλίας
 • Σύνδεση δικτύου
 • Κατανομή του σκυροδέματος
 • Μεταφορές δικτύου κατά την άντληση
 • Αποσύνδεση μέρος δικτύου
 • Πλήρης αποσύνδεση και καθαρισμός δικτύου με την λήξη.

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι δυνατότητες άντλησης δικτύου της ErgoPump καλύπτουν ευρύ φάσμα έργων όπως:
 • Ανακαινίσεις και ενισχύσεις στο εσωτερικό υφιστάμενων κτιρίων.
 • Σκυροδετήσεις σε έργα οπού οι προσόψεις παραμένουν
 • Δάπεδα με συμβατικό ή και ινοπλισμένο σκυρόδεμα
 • Αντλήσεις τσιμεντοκονιών εντός κτιρίων μεταφέροντας αποτελεσματικά το έτοιμο σκυρόδεμα.

Οι αποστάσεις ξεπερνούν τα 300 μέτρα σε οριζόντια, κεκλιμένη ή και κατακόρυφη θέση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η συνεχής ροή του σκυροδέματος μέσω δικτύου ErgoPump στην επιθυμητή τροφοδοσία, αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή διάστρωση και λείανση του βιομηχανικού δαπέδου.

Οι αποστάσεις ξεπερνούν τα 300 μέτρα σε οριζόντια, κεκλιμένη ή και κατακόρυφη θέση.

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Η άντληση τσιμεντοκονίας πολλαπλασιάζει τα μέτρα διάστρωσης και παρέχει την δυνατότητα για οικονομία υλικών, καθαρό εργοτάξιο και γρήγορη, ασφαλή αποπεράτωση του έργου, μειώνοντας τον ανθρώπινη καταπόνηση των συνεργείων εφαρμογής.

Οι αποστάσεις ξεπερνούν τα 300 μέτρα σε οριζόντια, κεκλιμένη ή και κατακόρυφη θέση.

Έχουμε την εξειδίκευση για κάθε έργο

Η ErgoPump έχει συνεργαστεί με  μεγάλους κατασκευαστές κτιρίων, τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρίες και διατηρεί εκτεταμένες μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους προμηθευτές έτοιμου σκυροδέματος..
Επικοινωνήστε μαζί μας