Υπηρεσίες

Οι αντλίες της ErgoPump εξυπηρετούν πάνω από 600 μέτρα δικτύου για διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος, με ελαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες, για σκυροδετήσεις:
 • Μη εξυπηρετούμενες από συμβατικές αντλίες, ειδικά σε δυσπρόσιτα έργα.
 • Εντός βιομηχανικών κτηρίων
 • Κατακόρυφες
 • Βιομηχανικών δαπέδων
 • Οριζόντια και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία
 • Πλήρωσης δαπέδων

Η δυναμικότητα της αντλίας και η διάμετρος του δικτύου που απαιτεί το έργο, εξαρτάται από τη συνολική απόσταση, την ποσότητα κυβικών ανά άντληση και την κατηγορία σκυροδέματος.  Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, τόσο καλύτερη θα είναι η αξιολόγησή μας. Η επίσκεψη στο έργο πραγματοποιείτε από τεχνικούς συμβούλους σκυροδετήσεων  της ErgoPump και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους  και συνεργάτες της  κατασκευής, επιλέγετε η θέση/εις της αντλίας και το ¨πέρασμα¨ των δικτύων.

Σύνηθης διαδικασία άντλησης:

 • Έλεγχος σκυροδέτησης
 • Προετοιμασία εξοπλισμού και αντλίας
 • Σύνδεση δικτύου
 • Κατανομή του σκυροδέματος
 • Μεταφορές δικτύου κατά την άντληση
 • Αποσύνδεση μέρος δικτύου
 • Πλήρης αποσύνδεση και καθαρισμός δικτύου.

Αντλήσεις δικτύου

Με σύγχρονα μηχανήματα, εξοπλισμένα με ελαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες για την άντληση δικτύου, μεταφέρει αμετάβλητα την ποιότητα του παραλαμβανόμενου σκυροδέματος.
 • Ανακαινίσεις και ενισχύσεις στο εσωτερικό υφιστάμενων κτιρίων.
 • Σκυροδετήσεις σε έργα οπού οι προσόψεις παραμένουν
 • Δάπεδα με συμβατικό ή και ινοπλισμένο σκυρόδεμα
 • Αντλήσεις τσιμεντοκονιών εντός κτιρίων μεταφέροντας αποτελεσματικά το έτοιμο σκυρόδεμα.

Βιομηχανικά δάπεδα

Η συνεχής ροή του σκυροδέματος μέσω δικτύου ErgoPump στην επιθυμητή τροφοδοσία, αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή διάστρωση και λείανση του βιομηχανικού δαπέδου.

Οι αποστάσεις ξεπερνούν τα 600 μέτρα σε οριζόντια, κεκλιμένη ή και κατακόρυφη θέση.

Πλήρωση δαπέδων

Η άντληση τσιμεντοκονίας, πολλαπλασιάζει τα μέτρα διάστρωσης με αποτέλεσμα την οικονομία υλικών, καθαρό εργοτάξιο γρήγορη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, μειώνοντας την καταπόνηση των συνεργείων εφαρμογής.

Έχουμε την εξειδίκευση για κάθε έργο

Το δίκτυο της ErgoPump ξεπερνά τα 600 μέτρα σε οριζόντια ή και κεκλιμένη θέση και τα 250 σε κατακόρυφη.
Επικοινωνήστε μαζί μας