Ποια είναι η ErgoPump...

To 2000 δημιουργείται η ErgoPump από τον Στράτο Κακλαμάνο με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες άντλησης σκυροδέματος. Από το 2008 εξειδικεύεται πλέον στην άντληση σκυροδέματος μέσω δικτύου, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση μεγάλων αλλά και μικρών κατασκευαστικών έργων.

Οι εξατομικευμένες λύσεις που βρίσκει για κάθε έργο αποτελούν καινοτομία εργασιών και εμπειρίας..

Η έδρα τής ErgoPump βρίσκεται σε ευνοϊκή τοποθεσία ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα, μέσα από τους οδικούς άξονες και λιμάνια, σε οποιαδήποτε σημείο και αν ζητηθεί, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλές διαδικασίες, διευκολύνοντας την αποπεράτωση του έργου σας με ευκολία και συνέπεια.

Ασφάλεια, Ταχύτητα, Ποιότητα

Η εταιρεία αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σύγχρονο εξοπλισμό διαφορετικού προφίλ απόδοσης και αντιμετωπίζει σαν πρόκληση όλες τις σκυροδετήσεις όπου και σε όποιο σημείο της ζητηθεί και επικεντρώνεται πάντα στην επαγγελματική άντληση τού σκυροδέματος με άρτια αποτελέσματα.

Η ErgoPump αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στην άντληση έτοιμου σκυροδέματος μέσω δικτύου, αφού διασφαλίζει:

  • Την ασφαλή και απρόσκοπτη αποπεράτωση του έργου, στον προβλεπόμενο χρόνο και προϋπολογισμό.
  • Υψηλή ταχύτητα άντλησης σκυροδέματος ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
  • Την αμετάβλητη ποιότητα του παραλαμβανόμενου σκυροδέματος.

Εξειδίκευση

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Φιλοσοφία και Εργασιακές πρακτικές

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζετε στην αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών της,  το οποίο ισχύει και για τους υπαλλήλους – συνεργάτες της, δημιουργώντας έτσι δίκαιες και μακροπρόθεσμες σχέσεις.

Αδειοδοτημένοι χειριστές με  εμπειρία, αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν την σκυροδέτηση του έργου σας αποτελεσματικά. Οι εργασιακές πρακτικές συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα, επαγγελματισμού και ασφάλειας.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι με την πολυετή πείρα τους, είναι διαθέσιμοι να παρέχουν συμβουλές, βοήθεια και υποστήριξη.

Έχουμε την λύση για κάθε έργο

Η ErgoPump έχει συνεργαστεί με  μεγάλους κατασκευαστές κτιρίων, τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρίες και διατηρεί εκτεταμένες μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους προμηθευτές έτοιμου σκυροδέματος..
Επικοινωνήστε μαζί μας